Wat doet ROI

Beheert beleggingsfondsen en structureert fondsen op basis van de actuele wet- en regelgeving.

Elk beleggingsfonds heeft een eigen karakter en daardoor eigen beleggingscategorieen, die gericht zijn op groei, rendement en/of de fiscaliteit. Bij projectfinanciering kan de funding via een fondsstructuur een absolute troef zijn. Als U daar aan denkt, neem dan contact met ons op!

ROI beheert de volgende fondsen:

Healthy Assets Fund

Het Healthy Assets Fund is een gespecialiseerd aandelenfonds, met actief selectiebeleid binnen de gekozen sector biotechnologie. Klik hier voor de fondswebsite met meer informatie over dit fonds.

MountainShield Capital Fund

Het MountainShield Capital Fund belegt in effecten volgens een long/short strategie, waarbij vooral het momentum van het aandeel bepalend is om een absoluut positief rendement te behalen met een gemiddeld risico. Klik hier voor de fondswebsite met meer informatie over dit fonds.

Capital Gain Fund:

Het Capital Gain Fund wordt thans niet aangeboden.

Deze fondsen hebben de volgende Subfondsen:

Het Healthy Assets Biotech Brilliants Fund maakt gebruik van de modernste beleggingsinstrumenten en -technieken om een absoluut positief rendement te behalen en de risicos te beperken. Het Fonds belegt wereldwijd in ondernemingen binnen de sector biotechnologie. Dit omvat ondernemingen die actief zijn op de volgende gebieden: apparatuur en diensten voor de gezondheidszorg en onderzoek naar, ontwikkeling, productie of marketing van medicijnen of biotechnologische producten.

Het Fonds hanteert een multi-criteria-aanpak, waarbij harde financiële cijfers gecombineerd worden met een modelmatige beoordeling van de kans op medisch succes van diverse medicijnen. Het Fonds screent alle beursgenoteerde biotechbedrijven ter wereld op basis van twintig factoren, zoals winstgevendheid en kwaliteit van de pijplijn. Daarnaast voegt het Fonds waarde toe ten opzichte van indexproducten.

Kerngegevens per 30 november 2017:

Participatiewaarde lead serie: 3.457,50 euro
Fondsvermogen: 1.839.282 euro
Aantal participaties: 514,08

Klik hier voor de fondswebsite met meer informatie over dit fonds.Het MountainShield Capital Fund handelt dagelijks in diverse aandelen op basis van een nauwkeurig aandelenselectieproces. Hieraan ligt een aantal fundamentele beleggingsbeginselen ten grondslag. Het fondsmanagement heeft een duidelijke visie op het toepassen van deze beginselen en handelt hier consequent naar. Het Fonds selecteert bij voorkeur posities in aandelen waar veel volatiliteit te vinden is en "momentum" hebben. Het Fonds maakt gebruik van de modernste beleggingsinstrumenten en -technieken om een absoluut positief rendement te behalen en de risico´s te beperken.

Kerngegevens per 30 november 2017:

Participatiewaarde lead serie: 6.102,39 euro
Fondsvermogen: 22.851.373 euro
Aantal participaties: 3.783,52

Klik hier voor de fondswebsite met meer informatie over dit fonds.

Het Capital Gain Fund I, een ´absolute return fund´, is vooral geschikt voor pensioenopbouw, vangnet bij projectfinanciering, of veilige basis in een beleggingsportefeuille, waarbij het optimaal rendement wordt bereikt in 10 tot 15 jaar en het jaarlijks netto rendement wordt geschat op 6,5% en meer.

Door dit subfonds wordt hoofdzakelijk belegd in van beurskoersen onafhankelijke financiële overeenkomsten met banken en verzekeringsmaatschappijen als tegenpartij, waarbij de uitoefenprijs vooraf is vastgelegd.

Op dit moment is het niet mogelijk te participeren in het Capital Gain Fund I.